Kampreglement

5 spillere:

Det spilles femmer-fotball i klassene jenter 9, jenter 10, gutter 9 og gutter 10. Det er egne baner tilpasset femmer-fotball.Antall baner avhenger av hvor mange lag som melder seg på i disse klassene.

7 spillere:

Det spilles sjuer-fotball i klassene jenter 11, jenter 12, gutter 11, gutter 12. Det er egne baner for sjuer-fotball.

Spilletid:Alle kamper 2 x 12,5 minutter. 3 kamper på samme dag, fortrinnsvis i løpet av 3 – 4 timer.

Kampreglement:

Trøndelag Fotballkrets cupreglement danner grunnlaget for turneringen.